Om oss

Vi erbjuder tjänster inom IMD och mätinsamling

Loggamera är ett svenskt utvecklingsföretag inom Proptech och IoT. Med vår proptech-plattform samlar vi idag in miljarder mätvärden från tusentals mätpunkter i fastigheter varje år.

Sedan starten 2013 har vi samlat både erfarenheter och kunskap från tusentals uppkopplade enheter, system och fastigheter som vi gärna delar med oss.

Loggamera Team

Det här gör vi

Utvecklar smarta tjänster för användning av energidata

Genom att analysera insamlad data kan fastighetsägare identifiera mönster och vidta åtgärder för ökad energieffektivitet.

Samarbetar med ett stort nätverk av installatörer

Med vårt breda nätverk av partners inom el, solceller och vvs kan vi erbjuda helhetslösningar inom både installation och digitalisering.

Rådgivning inom mätinsamling av energidata och IMD

Genom åren har vi samlat på oss stor erfarenhet och kunskap inom datainsamling och individuell mätning som vi gärna delar med oss av.

Kontaktpersoner

Jens Collin
VD / Försäljning

Mobil: 070-754 97 55
E-post: jens.collin@loggamera.se

Marcus Sjödin
Teknik / Utveckling

Mobil: 070-329 11 38
E-post: marcus.sjodin@loggamera.se

Thomas Alvestav
Marknad

Mobil: 076-632 11 15
E-post: thomas.alvestav@loggamera.se

Alex Kaspo
Ekonomi

Mobil: 076-711 45 11
E-post: alex.kaspo@loggamera.se

Samla in energidata för energioptimering.

Analysera energidata och ta bättre beslut på energioptimering

Genom att använda sensorer och smart mätning kan fastighetsägare övervaka och optimera energianvändningen. Det möjliggör effektiv styrning av uppvärmning, kylning och belysning, vilket leder till minskade energikostnader. Dessutom bidrar det till hållbarhet genom minskad miljöpåverkan.

Med analys av insamlad data kan man identifiera mönster och utföra åtgärder för att öka energieffektiviteten ytterligare. Digitaliseringen ger även ökad driftsäkerhet och möjlighet till fjärrövervakning, vilket minimerar driftstopp och ökar fastighetens värde. Sammantaget skapar digitalisering och insamling av energidata en smart och hållbar fastighetsförvaltning.