Energi- & Driftoptimering

Full energikontroll med Loggamera Energi

Loggamera Energi är en öppen digital plattform för insamling av energidata, visualisering, energiuppföljning och effektivare fastighetsdrift. Vi hämtar driftdata från andra system och är kompatibla med mängder av mätsystem och protokoll på marknaden.

Energiuppföljning med Loggamera Energi.

Hur vill du använda din mätdata?

Med avancerad teknologi och användarvänliga gränssnitt möjliggör Loggamera Energi en detaljerad visualisering av energidata. Gör analyser och få nya insikter som hjälper dig att fatta bättre beslut om energioptimering av dina fastigheter.

Energivisualisering fastigheter på karta

Visualisering på kartor

Få en tydlig översikt över ditt fastighetsbestånd för att identifiera och få larm om avvikelser.

Temperaturgrafer

Jämförelser och analys

Insamling och visualisering av temperatur för optimering av inomhusklimat och minskad energiförbrukning.

Bevakning av energimätare med larm

Driftövervakning

Full översikt och driftstatus på alla mätare, larm via sms och e-post för ett snabbt agerande.

Vill du veta mer?
Ring 08-446 81 800

Kontakta oss
Agera på energidata och energioptimera

Agera på mätdata och energioptimera era fastigheter

Med Loggamera Energi kan du enkelt följa energitrender, göra jämförelser, identifiera besparingar och vidta åtgärder för att optimera dina fastigheters energianvändning.

Automatisk insamling av energidata

Kvalitetssäkrar och bearbetar all energidata

Kategoriserar, strukturerar och fördelar energidata

Flera fördelar för fastighetsägare att mäta och samla in energidata

Genom att analysera mätdata kan fastighetsägare optimera energianvändningen, sänka kostnader och reducera miljöpåverkan. Effektivisering möjliggör smarta beslut för energibesparing, ökad hållbarhet och förbättrad komfort för boende. Investeringar i energieffektivitet stärker dessutom fastighetens marknadsvärde och ger långsiktiga ekonomiska fördelar.

Minskade energikostnader

Genom att övervaka och analysera din fastighets energiförbrukning kan du identifiera ineffektiva system och apparatur. Det ger dig möjlighet att optimera fastighetens energiförbrukning och få minskade energikostnader.

Ökat fastighetsvärde

En energieffektiv fastighet är mer attraktiv för hyresgäster eller lägenhetsköpare. Genom att visa att din fastighet är hållbar och kostnadseffektiv, kan du öka dess värde och attrahera fler affärsmöjligheter.

Följa miljökrav

Med ökat fokus på miljövänlig verksamhet är insamling av energidata en nödvändighet för att följa regler och krav gällande energieffektivisering och klimatavtryck.

Förbättrad boendekomfort

Genom att förstå hur energin används i fastigheten kan du optimera inomhusklimatet för hyresgästerna, vilket resulterar i ökad komfort och trivsel.

Nya insikter

Genom att analysera data kan du fatta informerade beslut om framtida energieffektiviseringsprojekt och investeringar som kommer att gynna ditt fastighetsbestånd.