Frågor och svar om Loggamera och IMD

Här hittar du några svar på vanliga frågor om Loggamera, mätinsamling och individuell mätning och debitering. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss.

Frågor och svar om individuell mätning

Vill du veta mer? Ring oss på 08-446 81 800

Vad är Loggamera?

Loggamera är en plattform för insamling och validering av mätdata från fastigheter. Med produkten Loggamera Debitering automatiseras fakturering med direktkoppling till ekonomisk förvaltare.

Vad kan mätas och debiteras?

Allt som kan mätas kan fördelas med IMD. Exempel är elanvändning, förbrukning av kall- och varmvatten, laddboxar, värmeuttag, solpaneler mm.

Vad kostar IMD?

Fast kostnad för mätare och installation. Löpande kostnad för abonnemang av IMD-system som Loggamera Debitering för automatisk mätvärdesinsamling, validering och debitering.

Ingår Loggamera Boende App?

Loggamera Boende App ingår alltid i alla våra IMD-tjänster med obegränsat antal användare. Boende appen visar elanvändning och timpris.  

Kan jag bli återförsäljare?

Jobbar du inom el eller vvs och erbjuder Brf och fastighetsägare installation av IMD, Gemensam el eller annan typ av mätning, så kan du bli återförsäljare och partner.

Vad ska man tänka på vid införande av IMD?

Det är viktigt att man väljer ett öppet system, så att det är lätt att byta IMD-system utan att stora kostnader tillkommer pga av att systemet är inlåst till en viss leverantör. I alla lägen är det inte lönsamt med IMD. Vi hjälper er med kostnadskalkyl och vägledning.

Installerar Loggamera mätning?

Vi samarbetar med utvalda installatörer inom el och vvs i hela Sverige. Vi kan rekommendera en installatör på din ort. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Måste hela föreningen vara med vid införande av IMD?

Ja, alla medlemmar måste vara med. Det går inte att lägga om till gemensamt elavtal och IMD av el om inte alla är med. Vid IMD av värme och vatten är det möjligt, men högst ovanligt och inget som man som förening eftersträvar då det krånglar till administration och skapar orättvisor.

Kan vi byta till Loggamera Debitering?

Ja, det går bra att byta oavsett vilken IMD-tjänst ni har idag, exempel är EcoGuard, Infometric, Home Solutions och KTC. Vi sköter kopplingen till er förvaltare och/eller ekonomisystem.

Hur fungerar IMD av varmvatten?

Många väljer att installera både kall och varmvatten tillsammans då det finns synergier i installationskostnaden och spring i lägenheter osv. Man kan välja att installera kall- eller varmvattenmätare separat. Vanligt är att man väljer varmvatten då det påverkar energiförbrukningen mest.

Vill du veta mer?
Ring 08-446 81 800

Kontakta oss