Erbjudande till Bostadsrättsföreningar

Spara pengar med Gemensam el

Att införa Gemensam el och IMD är en bra investering för bostadsrättsföreningar, oftast återbetald på 2-4 år. Genom att lägga om elavtal till ett för hela föreningen kan föreningen spara 125.000 - 250.000 kr per år*. En effektiv och ekonomiskt fördelaktig lösning för bostadsrättsföreningar.

Med vår debiteringstjänst får ni hela processen med insamling av mätvärden, validering och debitering helt automatiserad ända ut till månadsavin.

*Årsbesparing 1000-2000 kr per lägenhet och år i en förening med 125 lägenheter.

Spara pengar med Gemensam el i bostadsrättsföreningen

Hur fungerar Gemensam el?

Gemensamt elavtal

Privata elabonnemang sägs upp och ett gemensamt elavtal tecknas för hela bostadsrättsföreningen, smarta elmätare installeras i lägenheterna och varje hushåll betalar endast för sin faktiska elanvändning.

Insamling av mätvärden

Mätvärden läses av, lagras och valideras i en redundant servermiljö. Kvalitetssäkring görs kontinuerligt för att upptäcka eventuella driftstörningar i mätningen. Problem loggas och rapporteras till förvaltning för åtgärd.

Automatiserad debitering

Beroende på faktureringsperiod, – månad eller kvartalsvis, exporteras debiteringsunderlag till er ekonomiska förvaltare. Automatiserat debiteringsflöde säkerställer rätt debitering av förbrukning.

Vill du veta mer?

Ring oss idag på 08-446 81 800 eller använd formuläret nedan.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Följ förbrukning i Loggamera boendeapp

Följ förbrukningen i Loggameras boendeapp

För att bli mer energimedveten och minska både klimatavtryck och energikostnader, så är det en förutsättning att kunna följa sin energianvändning. Därför ingår alltid Loggamera Boendeapp.

Ladda ner demo för iPhone eller Android.
Logga in med: brfdemo@loggamera.se, Lösenord: brfdemo

Lätt att använda

Jämför olika perioder

Se elpris per timme

Frågor och svar

Hur fungerar mätning och debitering?

Ni behöver sätta upp mätare i varje lägenhet som mäter el och varm- och kallvatten om ni vill mäta det också. För att ta hand om förbrukningsdata behöver ni ett system, som t ex Loggamera som sköter insamlingen och debitering utan att ni behöver göra något själva. Från en uppsamlingsenhet skickas förbrukningsdata till Loggamera över mobilnätet. Där valideras datan. Som lägenhetsinnehavare kommer du att kunna logga in och se din egen förbrukning. Dessutom får ni varningar ifall något verkar vara fel, som t ex om mätare inte skickar data. Efter en avslutad månad skickas din förbrukning av el och varm- och kallvatten till er förvaltare och ekonomisystem, som läggs till på månadsavin.

Vad kostar Loggamera Debitering?

Loggamera Debitering är en abonnemangstjänst med en prismodell som baseras på antal uppkopplade mätpunkter i fastigheten. En startkostnad för uppkoppling och integration till ekonomisystem tillkommer. Med tjänsten följer full support och boendeapp för att följa egen förbrukning.

Att tänka på vid införande av Gemensam el

När en bostadsrättsförening inför individuell mätning och debitering av el för varje lägenhet finns det flera viktiga överväganden att ta hänsyn till för att säkerställa en smidig övergång och en rättvis process för alla medlemmar:

1. Installation av individuella elmätare: Se till att varje lägenhet är utrustad med en korrekt installerad elmätare för att mäta den individuella elförbrukningen. Det är viktigt att mätarna är korrekt kalibrerade och fungerar korrekt för att undvika felaktiga mätningar eller tvister senare.

2. Uppdatering av stadgar och avtal: Ändra stadgar och föreningens avtal för att inkludera bestämmelser om individuell mätning och debitering av el. Detta kan omfatta regler om fördelning av elförbrukningskostnader och ansvarsfördelning mellan föreningen och medlemmarna.

3. Fastställande av debiteringsmetod: Besluta om vilken metod som ska användas för att debitera medlemmarna för deras elförbrukning. Det kan vara baserat på faktisk förbrukning, schablonmässiga avgifter eller en kombination av båda.

4. Kommunikation med medlemmarna: Informera medlemmarna om övergången till individuell mätning och debitering av el, inklusive hur processen kommer att fungera, deras ansvar för elförbrukningskostnaderna och eventuella förändringar i avgifterna.

5. Löpande övervakning och utvärdering: Kontinuerligt övervaka och utvärdera elförbrukningen i föreningen för att identifiera möjliga ineffektiviteter eller områden där ytterligare åtgärder kan vidtas för att minska förbrukningen och kostnaderna.

Genom att noggrant planera och genomföra övergången till individuell mätning och debitering av el kan en bostadsrättsförening främja en rättvis fördelning av kostnaderna och uppmuntra till energieffektivitet bland sina medlemmar.

Kan vi byta till Loggamera?

Ja, Loggamera kan samla in mätning från alla typer av mätsystem, som t ex från EcoGuard, Infometric, KTC eller Home Solutions. Kontakta oss så hjälper vid dig.

Färdiga integrationer med ekonomisk förvaltare och fastighetssystem

Loggamera har över 30 färdiga integrationer med olika ekonomiska förvaltare och fastighetssystem. Vi utvecklar löpande nya integrationer. Kontakta oss så får du veta mer.

sbc
Nabo
momentum
fortnox
hogia
momentum
Delagott Förvaltning